top of page

Tjenester

Dette gjør vi:
 • Nybygg

 • Balkong & Fasade

 • Prosjektering

 • Finansiell Planlegging

 • Arkitektur

 • Design & Ingeniør  

 • Grønn Teknologi

 • Datasenter 

Vi løser alle oppgaver
 • Utarbeider tegninger og 3D-modeller for å synliggjøre mulighetene for byggherre 

 • Kommer med forslag til løsninger

 • Utfører kompliserte rive- og graveoppdrag 

 • Glass- og fasadearbeide 

 • Vindusutskifting

 • Takomlegging

 • Fasade

 • Balkong

 • Bygge datahaller

 • Tilbygg/Nybygg/Ombygg

 • Vi har moderne maskinpark

 • Vi tar på oss både store og små prosjekter

bottom of page