Sjursøya Siloer

Ny radar montert på 55 meter høye siloer.